Orezávacie nástroje

Crop Tool (C)Silice Tools (K)

Nástroje s rovnakou funkciou a len s malými rozdielmi sú dané do logických celkov, pretože majú všetky popisované vlastnosti rovnaké. K niektorým nástrojom sú uvádzané aj funkcie nastavujúce sa v hornom panely s vlastnosťami nástroja.

Pri nástrojoch uvádzam aj sekundárne vlastnosti. Tie označujú správanie nástroja pri držaní niektorej z kláves Shift, Ctrl, Alt, alebo ich rôznych kombinácií. Sekundárne vlastnosti sa môžu deľiť na: Pred použitím nástroja – držaním danej klávesy pred použítím vybraného nástroja sa zmení jeho vlastnosť; Počas používania – stlačením a držaním príslušnej klávesy až počas používania nástroja sa menia jeho vlastnosti. Ak sa neuvádzajú vlastnosti pred a počas používania, sú identické.

Crop Tool (C)

Marquee tool

Crop Tool je nástroj, ktorý ním vybranú oblasť definovanú ako obdížnik (štvorec) orežie. Teda upraví obraz, tak že zostane iba vybraná časť. Nástroj sa vzťahuje na celý dokument, teda aj všetky jeho vrstvy. Výber možno otáčať okolo osi, podobne ako pri voľnej transformácii. Po vybratí časti určenej na orezanie treba krok potvrdiť kliknutím na ikonu OK na hornom panely. V hornom panely môžeme nastaviť aj rozmery, do ktorých sa orezaná časť upraví po potvrdení, zmenou atribútov Width a Height (šírka a výška).

Sekundárne funkcie

Pred použitím

  • Ctrl – Nástroj sa dočasne zmení na nástroj Move.

Pri používaní

  • Alt – Selekcia, ktorá bude vytvorená odoberie (vystrihne) zo selekcie už existujúcej všetky časti v mieste ich prieniku. Po použití zostáva tá prvá selekcia ochudobnená o miesto prienuku s druhou selekciu.

Silice Tools (K)

Move tool

Silice je nástroj, ktorý dokáže plátno rozdeľiť na viacero oblastí – rezov, ktoré sa pri ukladadní pre web (Ctrl +Shift + Alt +S) uložia každý samostatne vo formáte a kompresii všetkým, alebo každému samostatne určenou. Tento nástroj je obzvlášť vhodný pre webdesignérov.

Silice Select vyberie aktuálny rez z rozrezaného plátna. Vybranému rezu možno upravovať jeho rozmery a jeho polohu.

Kam ďalej?

Naspäť: Nástroje


ÚvodManuálNástroje