Obhorený papier

Kroky: 123

1

V novom dokumente namaľuj obdĺžnik do novej vrstvy. Klikni 2 × na náhľad vrstvy s obdĺžnikom na palete s vrstvami. Podľa nasledujúcich obrázkov aplikuj na vrstvu vlastnosti Inner Shadow a Inner Glow.


Inner Shadow

Inner Glow; použi farbu R: 160; G: 120; B: 90

2

Držaním Ctrl a kliknutím na náhľad vrstvy sa vyberie jej obsah (obdĺžnik) do selekcie. Stlačením Q aktivuješ Quick Mask Mode. Aplikuj Filter > Distort > Wave s nastaveniami na obrázku.


Nastavenie filtra Wave

3

Prepni sa do normálneho módu (stlač Q), invertuj selekciu (Shift + I) a odstráň jej obsah (Stlač Delete). Selekciu odstrániš stlačením Ctrl + D.


ÚvodTutoriályOstatné