Výber kvalitného písma

Písmo tvorí neoddeliteľnú a najdôležitejšiu časť grafického designu. Takmer denne sa designer stretáva s problémom použitia toho správneho písma. Je mnoho pravidiel a odporúčaní pri výbere písma, ale nieje to čisto iba umelecká záležitosť. Písmo musí byť vyhovujúce aj po technickej a jazykovej stránke.

Pri výbere písma treba pozerať na jeho kresbu a vhodnosť dosadenia do komplexného celku grafického designu. Ale o tom až nabudúce. Pred zvolením písma je potrebné zúžiť okruh možných kandidátov, skôr ako sa písmo použije. Je dôležité, uistiť sa pred použitím písma, či je technicky vyhovujúce, pretože práve tým si možno ušetriť mnoho problémov. Ak je už návrh hotový a dodatočne sa zistí, že písmo technicky, alebo jazykovo nevyhovuje, nastáva skutočne obrovský problém. Iné písmo už nemusí do kontextu celkového návrhu tak vhodne pasovať. Čo teda od písma požadovať?

Lokalizácia písma

Je veľmi dôležité, aby písmo obsahovalo všetky znaky pre písmena typické pre náš jazyk, teda nielen znaky „ľ, š, č, ť, ž…“, ale aj „ô, či ä“ a to tak v minuskulách, ako aj v majuskulách (veľké a malé písmená). Netreba sa uspokojiť len s typickými slovenskými znakmi. Dôležité sú všeobecne znaky používané v Strednej Európe (napr. české ř apod.) a aj znaky používané napríklad v Západnej Európe (napríklad nemecké ostré s – ß). Nikdy neviete, kedy ich bude nutné použiť.

Ostatné znaky

Samozrejme nezabudnite na všetky ostatné znaky interpunkcie (všetky možné zátvorky, pomlčky, spojovníky, úvodzovky…), znaky pre dolár, euro, či libru, matematické znaky a ostatné.

Množstvo a druhy rezov písma k dispozícii

Správne písmo nieje v skutočnosti iba jeden súbor, ale niekoľko, pričom v každom sa nachádza iný rez písma. Písmo by malo mať minimálne 4 základné rezy. Štandardný rez (normálny, označovaný zväčša ako Regular); italika (samostatný rez pre kurzívu s naklonenou, oblejšou kresbou pripomínajúcu písané písmo, hlavne pri serifovích, teda pätkových písmach); tučný rez (označovaný ako Bold); tučná italika (kurzíva a Bold zároveň).

Niektoré kvalitnejšie písma ponúkajú veľké množstvo rezov. Najčastejšie odstupňovaných podľa hrúbky kresby od Light (veľmi tenké), Regular cez Medium a Bold až po Black (veľmi tučné). Pre všetky by mala byť dostupná aj verzia v kurzíve. Môžete sa stretnúť aj s kondenzovanými rezmi (_Condensed_), ktoré majú znaky na šírku zhustené, aby sa ich vošlo do riadku viacej – vhodné pre titulky napr. v novinách.

Formát písma

Mimoriadne dôležitá vlastnosť, od ktorej sa odvíjajú ostatné vlastnosti a kvality písma. Ak chcete predísť problémom a k tomu využívať špeciálne vlastnosti písma, používajte jedine formát Open Type (OTF). Tento formát vyvinutý spoločnosťami Microsoft a Adobe je nezávislý od platformy, teda funguje rovnako na PC s Linuxom, Windowsom, tak aj na počítačoch Mac s OS X. Vďaka tomu nenastanú žiadne zmeny v zalomení dokumentu, pri jeho otvorení na inej platforme.

Ligatúry a alternatívy

Dôležitá vlastnosť písiem Open Type je možnosť obsahovať alternatívne znaky pre jednotlivé písmená, číslice… a ich dvojice. To umožňuje s použitím správneho fontu dosiahnuť napr. text vytvárajúci dojem plynulého písania rukou. Použití je mnoho. Každé písmo by malo obsahovať takzvané štandartné ligatúry – typografická náhrada pre niektoré páry písmen, ktoré spolu opticky neladia (viď obrázok). Častá je aj možnosť používania štandartných znakov čísiel, alebo klasických s rôznym posunutím účiaria.


Naľavo – bez použitia štandartných ligatúr a s ich použitím. Napravo – štandartné a klasické (skákavé) znaky pre čísla.

Open Type má veľké možnosti, závisia však iba od daného písma, či tú ktorú vlastnosť podporuje. Typografickou perlou môže byť simulovanie drobných chýb vzniknutých pri klasickej ručnej sadzbe tlačovín. Text tak nieje strojovo dokonalý, čo do určitej miery lahodí oku a nevytvára chladný dojem. Toto však podporujú iba ojedinelé písma, ktorých cena je astronomická.

Zhrnutie

Používajte iba písma, stopercentne lokalizované, obsahujúce všetky dôležité znaky. Najlepšie je použiť písmo vo formáte Open Type. Ak sa vám nechce zisťovať, do akej miery je písmo technicky vhodné, je na to jednoduchá pomôcka. Ak má písmo vo formáte Open Type za názvom príponu Pro (napríklad Minion Pro), spĺňa všetky dôležité technické požiadavky. Týmto filtrom sa radikálne zúži počet kandidátov na použite, ale netreba si robiť starosti, či je technicky vyhovujúce.

A ešte jedna drobná rada na záver. Nikdy nepoužívajte písma zo stránok ponúkajúcich tisíce fontov na stiahnutie zadarmo. Nikdy nespĺňajú žiadne kritérium. V každom prípade je strata času hľadať tam pekné písmo, a ak sa tam aj nejaké výnimočne nájde, aj tak nebude lokalizované a pri najlepšom bude obsahovať najviac iba niektoré interpunkčné znamienka.

Napíš prvý komentár k tomuto článku

your_ip_is_blacklisted_by sbl.spamhaus.org