V biológii údajne platí zákon: „Ontogenéza je skrátená fylogenéza“. Ľudsky povedané, vnútromaternicový (teda pred narodením) vývoj jedinca predstavuje historický vývoj celého druhu. Tento zákon prekvapujúco platí aj vo webdesigne.

Dosť často sa stretávam s problémom pozicovania viacerých objektov v dokumente. Ak je kompozícia príliš zložitá, veľké množstvo vodiacich línií môže byť len na škodu. Horšie je, ak treba objekty umiestňovať zložitejšie, napríklad podľa stredových osí. Tento problém riešia automatické (alebo inteligentné) vodiace línie.

Posledným článkom som si trochu pripravil pôdu pre ďalšie typo články. Podľa kritérií z predchádzajúcej témy je náročné zohnať kvalitné písma vyhovujúce technicky a ešte aj nášmu vkusu. Pripravil som vám menší prehľad písiem k dispozícii.

Písmo tvorí neoddeliteľnú a najdôležitejšiu časť grafického designu. Takmer denne sa designer stretáva s problémom použitia toho správneho písma. Je mnoho pravidiel a odporúčaní pri výbere písma, ale nieje to čisto iba umelecká záležitosť. Písmo musí byť vyhovujúce aj po technickej a jazykovej stránke.

Vďaka poslednej reťazovke, do ktorej ma pozval Faster máte jedinečnú možnosť vzhliadnuť výzor najznámejšej postavy tretej vlny slovenského literárneho realizmu.

Kamarát odo mňa už dlhšie očakáva odpoveď, či som naozaj zodpovedný za výzor veľmi populárnej linuxovej distribúcie Ubuntu. Svoje sympatie k tomuto systému nepopieram, naozaj je skvelý a byť podpísaný medzi autormi mi lichotí. Že o čom hovorím?